บทความ
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วันที่ 10 เมษายน 2556

https://docs.google.com/file/d/0B-dol3kflyo8OTBlOFlTckx3ZnM/edit?usp=sharing
นักเรียนทั่วไปก็อ่านได้ค่ะ จะได้พอทราบขั้นตอน
***แต่ห้ามดำเนินการเอง ทุกอย่างต้องขออนุญาตคุณครูบรรณารักษ์ก่อน โดยเฉพาะการยุ่งเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ถ้าเปิดคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต นักเรียนจะถูกระงับการใช้ทุกบริการในห้องสมุดโดยไม่มีกำหนด

ไฟล์ด้านบนเป็นคนละไฟล์กับไฟล์แนบ ไฟล์แนบเป็นแบบบันทึกชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด