บทความ
รวบรวมคลิปวีดิโอ และเว็บอื่น ๆ เพื่อสอนอ่านและเขียนภาษาไทย แบบเร่งรัด
วันที่ 03 มีนาคม 2558

คลิปวีดิโอเหล่านี้ มาจากอินเทอร์เน็ต มีข้อบกพร่องอยู่ แต่น่าจะพอช่วยเร่งรัดการอ่านและเขียนในนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ได้บ้าง ไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับความพยายามฝึกฝนและจดจำของตัวนักเรียนเอง

 

1. สอนเขียนพยัญชนะไทย (ตัวหนังสือ font ไม่สวยเลย)

https://www.youtube.com/watch?v=BQOT90nIqv4

2. สอนเขียนพยัญชนะไทย (ตัวหนังสือสวย - ปังปอนด์สอน)

https://www.youtube.com/watch?v=X7V3JJq6bNk

3. สอนเขียนพยัญชนะไทย (ตัวหนังสือสวยมาก)

https://www.youtube.com/watch?v=ZKYzmoqFhJQ

4. สอนเขียนสระ

https://www.youtube.com/watch?v=FYpdbAmY_wU

5. สอนผสมพยัญชนะกับสระ

https://www.youtube.com/watch?v=axMr4ikmtA0

6. สอนเขียนเลขไทย กับ เลขอารบิค

https://www.youtube.com/watch?v=y0_p_STb2gM

7. สอนเขียนวรรณยุกต์ และเลขไทย

https://www.youtube.com/watch?v=0IG3O4RYKss

8. สอนเขียนภาษาอังกฤษ (ปังปอนด์)

https://www.youtube.com/watch?v=nk0bhOVDx3g

9. แบบคัดไทย อังกฤษ ตัวเลข

https://sites.google.com/site/1234happylibrary/baeb-khad-laymux-baeb-rengrad-thisud-laew

10. ตรวจสอบการอ่าน

https://translate.google.co.th/

วิธีการ https://sites.google.com/site/1234happylibrary/baeb-khad-laymux-baeb-rengrad-thisud-laew/withi-trwc-sxb-kar-xan-kheiyn-dwy-tnxeng

 

ท่านใดมีวิธีการสอนอ่านและเขียนแบบเร่งรัดสุด ๆ แนะนำมาได้ที่ 1234happylibrary@gmail.com ได้ค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ