บทความ
มาเรียนภาษาเวียดนามกันค่ะ [วีดิโอ]
วันที่ 23 ตุลาคม 2555

เวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน หากนักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาเวียดนามได้ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานในประเทศเวียดนามได้มากขึ้น หรืออย่างน้อยที่สุด การได้เรียนรู้ภาษาเวียดนามก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจคนเวียดนามได้มากกว่าเดิมค่ะ

วีดิโอเหล่านี้ เป็นตัวอย่างการสนทนาภาษาเวียดนามค่ะ

1. http://www.youtube.com/watch?v=0VZUf3Cups0


ดูตอนอื่น ๆ ได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

2. http://www.youtube.com/watch?v=NvFwNWSaJi4

3. http://www.youtube.com/watch?v=-6hDv0rUKZI

4. http://www.youtube.com/watch?v=UaEF3j8K2jU

5. http://www.youtube.com/watch?v=UFRf7t3G630

6. http://www.youtube.com/watch?v=EB8NNKdYP8I

7. http://www.youtube.com/watch?v=0LJZF0hwr0A

8. http://www.youtube.com/watch?v=kD5_8y4wiSQ

9. http://www.youtube.com/watch?v=QLhoB5H_QnM

10. http://www.youtube.com/watch?v=UOXhDnIa-rM

11. http://www.youtube.com/watch?v=UC9-ewn9klQ

12. http://www.youtube.com/watch?v=dnEXH39shfE

13. http://www.youtube.com/watch?v=jXnVHXx1GkQ

14. http://www.youtube.com/watch?v=jXnVHXx1GkQ

15. http://www.youtube.com/watch?v=3lROnh-2D1w

16. http://www.youtube.com/watch?v=qsZBYm_ORwU

17. http://www.youtube.com/watch?v=HRxzhwwVdns

18. http://www.youtube.com/watch?v=ck7i9PnJwa4

19. http://www.youtube.com/watch?v=wYV2hJgzTw8

วีดิโอเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็มีภาพที่ทำให้เข้าใจง่าย ลองฟังและฝึกพูดภาษาเวียดนามตามนั้นดูนะคะ ถ้าทำได้ ก็จะสามารถสื่อสารภาษาเวียดนามระดับเบื้องต้นได้แล้วค่ะ

นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนภาษาเวียดนามได้ที่ youtube ช่อง www.youtube.com/user/learnvietnamese ด้วยค่ะ
(ดูตั้งแต่ต้นจนจบได้ที่นี่ http://www.youtube.com/watch?v=ol-SxJgOSQs&list=PLA7252B4AAF419CDD&feature=plpp_play_all
) ช่อง http://www.youtube.com/user/MimisVietnamese หรือไม่ก็ศึกษาตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนามได้ัที่เว็บไซต์ http://www.goethe-verlag.com/book2/TH/THVI/THVI002.HTM เป็นต้นค่ะ

:-D
โดย ครูแอม