ชื่อหนังสือ  
14 โรค- กับการดูแลรักษาตนเอง แสดง 
14 โรค- กับการดูแลรักษาตนเอง เล่ม 2 แสดง 
14 วิธีการปรับปรุงตนเอง จูงใจผู้อื่น แสดง 
15 ปีซีไรต์ แสดง 
150 สูตรสำเร็จเคล็ดลับ แสดง 
16 นายกรัฐมนตรีไทย แสดง 
17 สมเด็จพระสังฆราชไทย แสดง 
18 ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญยาโบราณ กรุงเทพมหานคร แสดง 
180 ตัวอย่างบทพูดสำหรับนักบริหาร แสดง 
184 ปี กับ21 วัน แบกเป้ท่องโลกหลังเกษียณ แสดง 
19 เซียนธุรกิจ แสดง 
19 ปี การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย แสดง 
19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ แสดง 
๑๐ เรื่องในเมืองใหญ่ แสดง 
2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ 2546 แสดง