ชื่อหนังสือ  
มองโลกแบบวิกรม (100฿) แสดง 
ฮวงจุ้ยดี บ้านนี้มั่งมีศรีสุข (179฿) แสดง 
เรื่องลี้ลับที่อยากเล่า (165฿) แสดง 
ไอเดีย เที่ยว เล่น กิน กับลูก (245฿) แสดง 
โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน (180฿) แสดง 
โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน (180฿) แสดง 
โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน (180฿) แสดง 
โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน (180฿) แสดง 
โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน (180฿) แสดง