รายละเอียดหนังสือ
108 ซองคำถาม เล่ม 3
ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์สารคดี
สำนักพิมพ์ : สารคดี
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 080
เลขเรียกหนังสือ : 080,ส-ร
เลขผู้แต่ง: ส-ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 205 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 65
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10006208ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1รวมเรื่อง