รายละเอียดหนังสือ
108 ซองคำถาม เล่ม10
ผู้แต่ง : นิตยสารสารคดี
สำนักพิมพ์ : สารคดี
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 080
เลขเรียกหนังสือ : 080,น-ร
เลขผู้แต่ง: น-ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 200 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 95
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016296ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1รวมเรื่อง