รายละเอียดหนังสือ
108 ปัญหา ปฏิรูปการศึกษา
ผู้แต่ง : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
สำนักพิมพ์ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 379
เลขเรียกหนังสือ : 379,ส-ร
เลขผู้แต่ง: ส-ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2543
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 63 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 70
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10025514ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การศึกษากับรัฐ