รายละเอียดหนังสือ
108 ปัญหาประกันภัย
ผู้แต่ง : ไชยยศ เหมะรัชตะ
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 368
เลขเรียกหนังสือ : 368,ช-ร
เลขผู้แต่ง: ช-ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 192 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 100
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10010912ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การประกันภัย