รายละเอียดหนังสือ
108 เมนูอาหารว่าง ขนมและไอศกรีมสไตล์ญี่ปุ่น
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : เพชรกะรัต
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 641.5
เลขเรียกหนังสือ : 641.5,ห
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 74 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 185
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10017347ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1อาหาร - การปรุง