รายละเอียดหนังสือ
108 วิธีสุขภาพดี
ผู้แต่ง : โชคชัย ชยธวัช
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 613
เลขเรียกหนังสือ : 613,ช-ห
เลขผู้แต่ง: ช-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 159 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 130
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10019371ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สุขภาพและสุขศาสตร์