รายละเอียดหนังสือ
110 วิธีห่อของขวัญให้คนที่คุณรัก
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : เพชรกะรัต
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 745.54
เลขเรียกหนังสือ : 745.54,ห
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 65 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10017392ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การห่อของขวัญ