รายละเอียดหนังสือ
111 คำถามที่ผู้ชายอยากรู้
ผู้แต่ง : รำพรรณ รักศรีอักษร
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 613.952
เลขเรียกหนังสือ : 613.952,ร-ห
เลขผู้แต่ง: ร-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2543
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 191 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 98
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10020309ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สุขศาสตร์ทางเพศ