รายละเอียดหนังสือ
12 เดือนของไทย
ผู้แต่ง : ประชุมพร สุวรรณตรา
สำนักพิมพ์ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
หมวด : ย วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ : ย,ป-ส
เลขผู้แต่ง: ป-ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10012275ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***