รายละเอียดหนังสือ
12 นายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่ง : ไทยน้อย
สำนักพิมพ์ : แพร่วิทยา
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.2
เลขเรียกหนังสือ : 923.2,ท-ส
เลขผู้แต่ง: ท-ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2517
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 274 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 25
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10001760ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไทย-ชีวประวัติ, นายกรัฐมนตรี
2นักการเมือง-ชีวประวัติ