รายละเอียดหนังสือ
12 สิงหามหาราชินี
ผู้แต่ง : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
สำนักพิมพ์ : อมรินท์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1
เลขเรียกหนังสือ : 923.1,ม-ส
เลขผู้แต่ง: ม-ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 104 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10010630ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า