รายละเอียดหนังสือ
120 ปี พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : บุญช่วยการพิมพ์
หมวด : 500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์
หมู่ : 520
เลขเรียกหนังสือ : 520,ห
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 154 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10008884ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ดาราศาสตร์