รายละเอียดหนังสือ
135 นานาชาติ
ผู้แต่ง : อุดม ประมวลวิทย์
สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 908
เลขเรียกหนังสือ : 908,อ-ห
เลขผู้แต่ง: อ-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2508
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 870 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 40
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10000365ว่าง จอง
20000366ว่าง จอง
30000442ว่าง จอง
40000471ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ประวัติศาสตร์โลก