รายละเอียดหนังสือ
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 371.1
เลขเรียกหนังสือ : 371.1,ท-ส
เลขผู้แต่ง: ท-ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 109 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 80
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10035113ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การสอน