รายละเอียดหนังสือ
14 โรค- กับการดูแลรักษาตนเอง
ผู้แต่ง : สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
สำนักพิมพ์ : หมอชาวบ้าน
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 615.58
เลขเรียกหนังสือ : 615.58,ส-ส
เลขผู้แต่ง: ส-ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2536
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 208 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 45
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10006206ว่าง จอง
20006207ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ยา
2การรักษาด้วยยา