รายละเอียดหนังสือ
"ทำไม" ในภาษา
ผู้แต่ง : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สำนัก
สำนักพิมพ์ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 495.91
เลขเรียกหนังสือ : 495.91,ล-ท
เลขผู้แต่ง: ล-ท
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2527
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 82 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10009072ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาษาไทย-การใช้ภาษา