รายละเอียดหนังสือ
"ผมจะเป็นคนดี" วิกรม กรมดิษฐ์
ผู้แต่ง : ประภัสสร เสวิกุล
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิอมตะ
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.8
เลขเรียกหนังสือ : 923.8,ป-ผ
เลขผู้แต่ง: ป-ผ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2547
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 352 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10019226ว่าง จอง
20019227ว่าง จอง
30019228ว่าง จอง
40019297ว่าง จอง
50019576ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นักธุรกิจ - ชีวประวัติ
2วิกรม กรมดิษฐ์