รายละเอียดหนังสือ
9 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี (80฿)
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไตรเพียร
สำนักพิมพ์ : คลังศึกษา
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1
เลขเรียกหนังสือ : 923.1,ว-ก
เลขผู้แต่ง: ว-ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2543
จำนวนหน้า: 160
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 80
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 22 กุมภาพันธ์ 2555
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10036968ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จักรี, ราชวงศ์-ชีวประวัติ