รายละเอียดหนังสือ
"ฝรั้ง" ที่คนไทยต้องรู้จัก
ผู้แต่ง : สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
สำนักพิมพ์ : แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 305.3069
เลขเรียกหนังสือ : 305.3069,ส-ฝ
เลขผู้แต่ง: ส-ฝ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 159 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 130
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10018003ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ชาวต่างประเทศ
2ชนต่างชาติ