รายละเอียดหนังสือ
"ภัยฝรั่ง" สมัยพระนั่งเกล้า
ผู้แต่ง : บัณทิต ลิ่วชัยชาญ
สำนักพิมพ์ : มติชน
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1
เลขเรียกหนังสือ : 923.1,บ-ภ
เลขผู้แต่ง: บ-ภ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 200 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 185
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10034495ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ