รายละเอียดหนังสือ
10 นักปฏิวัติ นักต่อสู้ผู้เปลี่ยนแปลงโลก (180฿)
ผู้แต่ง : ดวงธิดา ราเมศวร์
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 926
เลขเรียกหนังสือ : 926,ด-ห
เลขผู้แต่ง: ด-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป
จำนวนหน้า: 237
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 180
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 29 กันยายน 2557
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10039099ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***