รายละเอียดหนังสือ
"โฮมฟิตเนส 10 นาที" โปรแกรมสลายไขมันสำหรับผู้หญิง (325฿)
ผู้แต่ง : ชเว ซองโจ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 613.71
เลขเรียกหนังสือ : 613.71,ช-ฮ
เลขผู้แต่ง: ช-ฮ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 247
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 325
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 29 เมษายน 2559
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10040720ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***