รายละเอียดหนังสือ
ความลับแห่งทวีปสาปสูญ เล่ม 3 The Angels Lullaby ดวงตาสะกดเทวา (250฿)
ผู้แต่ง : Season Cloud
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
หมวด : น นิยาย
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ : ,ซ-ค
เลขผู้แต่ง: ซ-ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 407
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 19 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10037230ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***