รายละเอียดหนังสือ
"แลไปข้างหน้า"
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : บริษัทบพิธจำกัด
หมวด : ย วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
หมู่ : ร.ส. เรื่องสั้น
เลขเรียกหนังสือ : ร.ส.,ศ-ล
เลขผู้แต่ง: ศ-ล
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2517
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 303 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10011687ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***