รายละเอียดหนังสือ
"บันทึกจับผ้า" เส้นใยแห่งไมตรีคนอาเซียนลุ่มน้ำโขง (170฿)
ผู้แต่ง : ปิยะพร กัญชนะ
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 746.92
เลขเรียกหนังสือ : 746.92,ป-บ
เลขผู้แต่ง: ป-บ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2557
จำนวนหน้า: 155
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 170
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มกราคม 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10041383ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***