รายละเอียดหนังสือ
ศิลปะสร้างสรรค์เหรียญโปรยทาน (195฿)
ผู้แต่ง : สายใจ เจริญรื่น
สำนักพิมพ์ : เพชรการเรือน
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 745.5
เลขเรียกหนังสือ : 745.5,ส-ศ
เลขผู้แต่ง: ส-ศ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 120
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 195
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10041481ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
11.การประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ