รายละเอียดหนังสือ
คู่มือ..นักธุรกิจใหม่ไฟแรง (180฿)
ผู้แต่ง : สมิท จอน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่นส์
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 650
เลขเรียกหนังสือ : 650,ส-ค
เลขผู้แต่ง: ส-ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 248
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 180
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 05 ตุลาคม 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10041724ว่างห้องสมุด 1 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
11.การจัดการธุรกิจ