รายละเอียดหนังสือ
"สยาม" ที่ไม่ทันได้เห็น รำลึก 100 ปีการถ่ายโอนดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ นครวัด
ผู้แต่ง : ไกรฤกษ์ นานา
สำนักพิมพ์ : มติชน
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 915.96
เลขเรียกหนังสือ : 915.96,ก-ส
เลขผู้แต่ง: ก-ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 167 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 550
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10024849ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1กัมพูชา - ประวัติศาสตร์
2พระตะบอง เสียมราฐ นครวัด
3การถ่ายโอนที่ดิน