รายละเอียดหนังสือ
"ไอรัก" คืออะไร
ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พระบาทสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 915.104
เลขเรียกหนังสือ : 915.104,ท-อ
เลขผู้แต่ง: ท-อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2536
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 215 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 500
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10012253ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จีน, สาธารณรัฐประชาชน