รายละเอียดหนังสือ
"เฮ้อ! รู้งี้ทำซะตั้งนานแล้ว"
ผู้แต่ง : เมธาวี ปาลิวนิช
สำนักพิมพ์ : ใกล้หมอ
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 613
เลขเรียกหนังสือ : 613,ม-ฮ
เลขผู้แต่ง: ม-ฮ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 127 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สุขศาสตร์