รายละเอียดหนังสือ
+ - x พิสดารเลขคณิต
ผู้แต่ง : พอสคิท, คจาร์ทาน
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
หมวด : ย วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ : ย,พ-บ
เลขผู้แต่ง: พ-บ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 16901 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 125
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016311ว่าง จอง
20016901ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1คณิตศาสตร์