รายละเอียดหนังสือ
1 นาที แนะวิธีเรียนเก่ง (ฉบับสมบูรณ์)
ผู้แต่ง : โชติกานต์ เที่ยงธรรม
สำนักพิมพ์ : บุ๊คศ์ ทู ยู
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 153.15
เลขเรียกหนังสือ : 153.15,ช-ห
เลขผู้แต่ง: ช-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 142 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 135
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10024622ว่าง จอง
20034502ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จิตวิทยาการเรียนรู้