รายละเอียดหนังสือ
1 ปี สพฐ.ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 370
เลขเรียกหนังสือ : 370,ส-ห
เลขผู้แต่ง: ส-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2547
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 106 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 50
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10019655ว่าง จอง
20019656ว่าง จอง
30019657ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การศึกษา - ไทย
2การศึกษากับรัฐ