รายละเอียดหนังสือ
1 นาที แนะวิธีเรียนเก่ง
ผู้แต่ง : ครูแว่น
สำนักพิมพ์ : ดับเบิ้ลนายน์
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 153.15
เลขเรียกหนังสือ : 153.15,ค-ห
เลขผู้แต่ง: ค-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2547
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 102 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 90
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10025444ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การเรียนรู้