รายละเอียดหนังสือ
1,000 สถานที่ต้องได้เห็นก่อนตาย
ผู้แต่ง : ชูลทธ์ แพทริเซีย
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 910.4
เลขเรียกหนังสือ : 910.4,ช-ห
เลขผู้แต่ง: ช-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 897 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 650
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10024804ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การเดินทางและการท่องเที่ยว