รายละเอียดหนังสือ
10 ปีซีไรท์
ผู้แต่ง : นรนิติ เศรษฐบุตร
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้า
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 928.95079
เลขเรียกหนังสือ : 928.95079,น-ส
เลขผู้แต่ง: น-ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2531
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 153 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 42
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10004342ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1กวีนิพนธ์ไทย