รายละเอียดหนังสือ
10 วันในแผ่นดินมังกร
ผู้แต่ง : โชติ ศรีสุวรรณ
สำนักพิมพ์ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 915.104
เลขเรียกหนังสือ : 915.104,ช-ส
เลขผู้แต่ง: ช-ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 97 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 80
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10021002ว่าง จอง
20021003ว่าง จอง
30021004ว่าง จอง
40021005ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จีน - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว