รายละเอียดหนังสือ
10 ระบบเปลี่ยนแปลงเมื่อวัยเปลี่ยนไป
ผู้แต่ง : ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 613.0438
เลขเรียกหนังสือ : 613.0438,ถ-ส
เลขผู้แต่ง: ถ-ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 192 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10025390ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ผู้สูงอายุ - สุขภาพและอนามัย
2สุขวิทยา