รายละเอียดหนังสือ
10 ศิลปินแห่งชาติ
ผู้แต่ง : วิบูลย์ ลี้สุวรรรณ
สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 927
เลขเรียกหนังสือ : 927,ว-10
เลขผู้แต่ง: ว-10
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 124 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 80
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10006323ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ศิลปิน-ชีวประวัติ