รายละเอียดหนังสือ
10,000 ไมล์ของข้าพเจ้า
ผู้แต่ง : เลื่อน ศราภัยวานิช
สำนักพิมพ์ : มิตรนราการพิมพ์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 959.3
เลขเรียกหนังสือ : 959.3,ล-ห
เลขผู้แต่ง: ล-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2512
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 422 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10011718ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไทย-การเมืองและการปกครอง