รายละเอียดหนังสือ
100 การละเล่นของเด็กไทย
ผู้แต่ง : วิเชียร เกษประทุม
สำนักพิมพ์ : พัฒนาศึกษา
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 793
เลขเรียกหนังสือ : 793,ว-ร
เลขผู้แต่ง: ว-ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 216 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 99
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10035387ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การละเล่น