รายละเอียดหนังสือ
100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 1
ผู้แต่ง : ฮียอง, พง
สำนักพิมพ์ : แพรวเยาวชน
หมวด : ย วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ : ย,ฮ-ร
เลขผู้แต่ง: ฮ-ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 213 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 239
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10036115ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***