รายละเอียดหนังสือ
100 กลอัศจรรย์ เล่ม 2
ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์เม็ดทราย
สำนักพิมพ์ : เม็ดทราย
หมวด : ย วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ : ย,ม-ห
เลขผู้แต่ง: ม-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 293 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 10
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10000474ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***