รายละเอียดหนังสือ
100 ความเชื่อ 100 ความจริง
ผู้แต่ง : จักรภพ เพ็ญแข
สำนักพิมพ์ : สารคดี
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 3033879591
เลขเรียกหนังสือ : 3033879591,จ-ห
เลขผู้แต่ง: จ-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 133 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 140
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10017473ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ความเชื่อ