รายละเอียดหนังสือ
100 ถาม-ตอบ รอบรู้คอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง : ภาคภูมิ ขรรค์วิไลกุล
สำนักพิมพ์ : เอ อาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชั่น
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 004
เลขเรียกหนังสือ : 004,ภ-ห
เลขผู้แต่ง: ภ-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 100 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10016694ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1คอมพิวเตอร์